ENG EST

Energiajuhtimise poliitika

ISO 50 001

Energiajuhtimise poliitika

1) Planeerime puitlaasplaadi ja lamineeritud plaadi tootmise teostamist energiatarbimise seisukohalt võimalikult efektiivselt.

2) Pidevalt jälgida ja parendada energiatulemuslikkust, optimeerides hoonete ja seadmete energiatarbimist vastavalt loodud struktuurile/allüksustele.

3) Investeeringute planeerimisel ja toodete ning teenuste ostude teostamisel tuleb jälgida seadmete ja teenuste energiatõhusust.

4) Tõsta ettevõtte töötajate teadlikkust energiakulu ja energiapoliitika kohta kõikidel tasanditel.

5) Tagada, et Repo Vabrikud AS vastab kehtivatele seaduslikele nõuetele ja muudele nõuetele, mis on seotud energiakasutuse, tarbimise ja tõhususega.

 

Kinnitatud

23.01.2018

Политика управления энергией

1) Планируем производства ДСП и ламинированной плиты как можно эффективно с точки зрения потребляемой энергии.

2) Постоянно отслеживать и улучшать энергетическую продуктивность, оптимизируя потребление энергии зданиями и оборудованием в соответствии с созданной структурой/подразделением.  

3) При планировании инвестиций и осуществлении закупок товаров и услуг отслеживаем  энергетическую эффективность товаров и услуг.

4) Поднять сознательность работников по потреблению энергии и в энергетической политики на всех уровнях.

5) Обеспечить, чтобы Repo Vabrikud AS соответствовал всем установленным требованиям законодательства и другим требованиям, связанным с использованием, потреблением энергии и ее эффективностью.

 

Политика утверждена

23.01.2018